Badrumsrenovering

                   (Före)

    

                     Efter
  

       
 

              Ombyggnad Källare

                         (Före)

        

 

                  (Efter)

   Bredspackling                   Tapetsering

   

                Nivellsystem Golv

    

                    Tak

               

Panelbyte, vindskivor & Målning             

   

                      Altan                                                

         

 

             Syllrenovering

  

                Takrenovering

  

  

 

          

 

        

     

  

 

                       

 

 

 

 

 

 

www.mebygg.se